سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است
ورود کاربران
عضویت کاربرانپیگیری سفارش
امروز سه شنبه 28 خرداد 1398

نرخ اتحادیه مخابرات

10 / 10
از 1 کاربر

نرخ ارایه خدمات اتحادیه مخابرات سال 91

-اجرت خدمات و امور نصب وراه اندازی سیستم های مخابراتی و نگهداری و تعمیرات:

الف -  بازدید:

حق بازدید فنی (محدوده شهر تهران )                           150.000(ريال)

ب -  نگهداری :

ب-1: اجرت نگهداری ماهیانه هر تلفن دیجیتال و هایبرید 10.000(ريال) ، نهگدای تلفن معمولی یا استاندارد 150.000(ريال).

ب-2: اجرت نگهداری ماهیانه هر پورت مرکز تلفن10.000ريال.

ب-3: اجرت نگهداری فاکس (رول) ماهیانه 50.000يال، نگهداری فاکس (کاربن) 70.000ريال ، نگهداری فاکس (لیزری) 10.000ريال.

پ - برنامه ریزی مراکز تلفن:

پ-1: سیستم تلفن تا 50 پورت 250.000 ريال برای هر مورد.

پ-2 : سیستم تلفن تا 100 پورت 300.000ريال برای هر مورد.

پ-3 : سیستم تلفن تا 500 پورت 500.000ريال برای هر مورد.

پ-4 : سیستم تلفن 500 پورت به بالا 700.000ريال برای هر مورد.

ت ایجاد شبکه کابل و نصب پست و دفع خرابی کابل کشی :

ت-1 : نصب هر زوج پست فرعی 5000 ريال.

ت-2 : رفع خرابی موردی شبکه کابلی به ازاء هر 10 زوج 150.000ريال.

ت-3 : نصب تراکینگ پلاستیک از قرار هر متر 20.000ريال و تراکینگ فلزی متری 35.000ريال.

ت-4 : نصب داکت یا کانال تا سایز 5/3 ، هر متر 4.000ريال ، از 5/3 الی 9 متر هر متر 10.000ريال.

ت-5 : کابل کشی داخل کانال تا 20 زوج ، هر متر 4.000ريال ، از 20 زوج به بالا 6.000ريال.

کابل کشی بیرون کانال تا 40 زوج 7.000ريال از 40 زوج تا 100 زوج متری 10.000ريال ، از 100 زوج به بالا متری 20.000ريال .

ت-6 : هزینه نصب رک و هر گونه متعلقات معادل 10% ارزش کل ( بدون اتصالات سیم).

ت-7 : نصب MDF ساختمان هر زوج 5.000 ريال.

ت-8 : نصب MDF مراکز تلفن هر زوج 5.000 ريال.

ث تعمیرات در محل کارگاه (بدون احتساب قطعات مصرفی):

ث-1 : اجرت تعمیرات کارت ها و متعلقات مراکز سانترال معادل 10% قیمت روز آکبند آن کارت.

ث-2 : اجرت تعمیرات انواع فاکس ها ، تلفن های بیسیم ، با سیم ، تحت شبکه و ...10% قیمت روز آکبند آن دستگاه.

ج خدمات تعمیرات در خارج از محل کارگاه ( بدون احتساب لوازم مصرفی ):

ج-1 : رفع عیب سطحی گوشی تلفن ، هر دستگاه 40.000 ريال.

ج-2 : تشخیص و عیب یابی مراکز تلفن تا 100 پورت 400.000 ريال ، از 100 پورت تا 500 پورت 500.000 ريال ، از 500 پورت تا 1000 پورت 600.000 ريال ، از 1000 پورت به بالا 1.000.000 ريال.

ج-3 : عیب یابی و رفع عیب سطحی فاکس رول 150.000ريال ، فاکس فیلم خور 200.000 ريال ، فاکس لیزری 300.000 ريال .

چ نصب ، راه اندازی و آموزش اپراتوری سیستم های مخابراتی و تلفن

چ-1 : نصب و اتصال به شبکه داخلی و یا خط شهری 60.000 ريال.

چ-2 : نصب مراکز تلفن تا پست اصلی از 1 الی 300 پورت 10% ارزش مرکز تلفن ، از 301 الی 500 پورت 9% ارزش مرکز تلفن ، از 501 الی 1000 پورت 8% ارزش مرکز تلفن و از 1001 پورت به بالا 7% ارزش مرکز تلفن.

چ-3 : جمع آوری سیستم مخابراتی تا 100 پورت در ازاء هر پورت 250.000ريال ، فاکس های لیزری 350.000 ريال و فکس های تحت شبکه 450.000ريال.

                        توضیح اینکه در تمامی موارد و بند های فوق هزینه ایاب و ذهاب جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :